Πιστοποιητικά παραλιών για το πρόγραμμα Γαλάζιες Σημαίες 2018

Πιστοποιητικά παραλιών για το πρόγραμμα Γαλάζιες Σημαίες 2018

Ο Δήμος Μονεμβασίας και η Κοινωφελής Επιχείρηση Παιδείας και Περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασίας ανακοινώνουν ότι για το έτος 2018 η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης βράβευσε με Γαλάζια Σημαία επτά (7) ακτές του δήμου μας. Για να κερδίσει μια ακτή τη Γαλάζια Σημαία πρέπει

Ανακοίνωση πρόσληψης συνοδών επισκεπτών Σπηλαίου Καστανιάς , Ναυτικού Μουσείου Νεάπολης & Γεωπάρκου Αγίου Νικολάου

Ανακοίνωση πρόσληψης συνοδών επισκεπτών Σπηλαίου Καστανιάς , Ναυτικού Μουσείου Νεάπολης & Γεωπάρκου Αγίου Νικολάου

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ. ύστερα από την υπ’ αριθ 16/2018 απόφαση του Δ.Σ η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ 101178/29-05-2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου. Δυτικής Ελλάδας και Ιουνίου, για την κατ΄ εξαίρεση πρόσληψη συνολικά τεσσάρων [4] ατόμων

Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού – 2 Απριλίου – Δύο Καταθέσεις Ψυχής

Η 2 Απριλίου έχει ορισθεί Παγκόσμια Ημέρα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για τον Αυτισμό. Απευθύνεται σ’ ολόκληρη την κοινωνία, με απώτερο σκοπό την ενημέρωση, την γνώση και την επαφή με τα Άτομα που ανήκουν στο Φάσμα του Αυτισμού. Με αφορμή αυτή

Ανακοίνωση Εκμίσθωσης Κυλικείου Σπηλαίου Καστανιάς

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ. Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση του Κυλικείου Σπηλαίου Καστανέας που περιγράφεται παρακάτω: Iσόγειο κατάστημα (ΚΥΛΙΚΕΙΟ), έκτασης καθαρού ωφέλιμου χώρου 39,07 τ.μ. με W.C έκτασης 11,16 τ.μ., που βρίσκεται στον ευρύτερο χώρο του ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΚΑΣΤΑΝΕΑΣ της ομωνύμου τοπικής κοινότητας

Ανακοίνωση πρόσληψης Συνοδού Επισκεπτών Ναυτικού Μουσείου – Γεωπάρκου

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας (Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας (Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.), που εδρεύει στη Νεάπολη του

Ανακοίνωση πρόσληψης συνοδού επισκεπτών σπηλαίου Καστανιάς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η  ΚΟΙΝΩΦΕΛH ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ (Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών

Ενημερωτική Ημερίδα Εντοπίζοντας τα κρίσιμα ζητήματα στην ανάπτυξη του παιδιού και του εφήβου

Η ΚΕΠΠΕΔΜ σας προσκαλέι στην Ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Εντοπίζοντας τα κρίσιμα ζητήματα στην ανάπτυξη του παιδιού και του εφήβου. Οι επιπτώσεις στη μετέπειτα ζωή και τρόποι αντιμετώπισης» που θα πραγματοποιηθεί στη Νεάπολη το Σάββατο 9/12 και ώρα 5:00 μμ

Ανακοίνωση πρόσληψης Καθηγητού Αγγλικών με σύμβαση μίσθωσης έργου

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ του ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ [Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ] έχοντας υπόψη: 1. την παρ.8 του άρθρου 6 Ν. 2527/97 όπως αναριθμήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 10 του N.3812/2009 και συμπληρώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 30 του Ν.4314/14.