Η Δημοτική Επιχείρηση Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ., ανακοινώνει ότι θα προσλάβει ένα (1) άτομο με ειδικότητα ναυαγοσώστη, μεδίμηνη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Η πρόσληψη θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του προγράμματος γαλάζιες σημαίες  και ειδικότερα για την ναυαγοσωστική  κάλυψη της παραλίας Παχιά άμμος στην Πλύτρα

Περισσότερη πληροφόρηση στην σχετική ανακοίνωση

Πρόσληψη ναυαγοσώστη για την παραλία της Πλύτρας